Dự án Khu căn hộ cao cấp TP. Hồ Chí Minh

Kenton Node
 Sunrise Riverside nhà bè
Khu căn hộ Exim Pearl Tower
Khu căn hộ cao cấp Dragon Hill Residence and Suites 2
Khải Hoàn Paradise: Khu căn hộ nghỉ dưỡng tại Nam Sài Gòn
The EverRich IV