Dự án Khu căn hộ cao cấp Huyện Nhà Bè

Kenton Node
 Sunrise Riverside nhà bè
Khu căn hộ Exim Pearl Tower
Khu căn hộ cao cấp Dragon Hill Residence and Suites 2
Khải Hoàn Paradise: Khu căn hộ nghỉ dưỡng tại Nam Sài Gòn
The EverRich IV