Dự án Khu dân cư Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu đô thị Long Hải Golden Sea
Khu dân cư 68 Long Điền
Dự án Golden City 3 Bà Rịa – Vũng Tàu
Khu dân cư Golden Central Park Bà Rịa – Vũng Tàu
Khu đô thị Sea Dragon tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Khu dân cư Galaxy Long Hải Village Bà Rịa – Vũng Tàu
Khu Dân Cư Số 1 – Tây Nam Long Điền
Khu dân cư Golden City Vũng Tàu
Dự án Moon Lake Vũng Tàu
Marine City Vũng Tàu