Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12278 Căn hộ chung cư Luxury Park Views Căn hộ chung cư 63.91 - 131.21 Xem vị trí Liên hệ
12132 Căn hộ chung cư Dreamland Bonanza Căn hộ chung cư 71.3 - 174.6 Xem vị trí Liên hệ
12109 Căn hộ chung cư Hà Nội Paragon Căn hộ chung cư 80.71 - 108.38 Xem vị trí Liên hệ
11988 Căn hộ chung cư Vinata Tower Căn hộ chung cư 86 - 111 Xem vị trí Liên hệ
11593 Căn hộ chung cư Summit Building Căn hộ chung cư 88 - 150 3,520 - 6,000 Xem vị trí Liên hệ
11534 Căn hộ chung cư TNR Sky Park Căn hộ chung cư 67.97 - 115.96 1,631 - 2,783 Xem vị trí Liên hệ
11516 Căn hộ chung cư Golden Park Tower Căn hộ chung cư 82 - 235 2,542 - 7,285 Xem vị trí Liên hệ
11494 Căn hộ chung cư Cầu Giấy Center Point Căn hộ chung cư 52 - 127 1,768 - 4,318 Xem vị trí Liên hệ
11476 Căn hộ chung cư Chelsea Residences Căn hộ chung cư 59 - 132 2,183 - 4,884 Xem vị trí Liên hệ
11302 Căn hộ chung cư CT4 Vimeco Căn hộ chung cư 101 - 148 3,000 - 4,396 Xem vị trí Liên hệ
11288 Căn hộ chung cư Hanoi Paragon Căn hộ chung cư 88 - 140 2,288 - 3,640 Xem vị trí Liên hệ
11121 Căn hộ chung cư CT1A, CT1B Nghĩa Đô Căn hộ chung cư 45 - 94 1,296 - 2,707 Xem vị trí Liên hệ
10945 Căn hộ chung cư Tổ hợp chung cư N04 Căn hộ chung cư 90 - 151 2,538 - 4,258 Xem vị trí Liên hệ
10933 Căn hộ chung cư Hado Park View Căn hộ chung cư 92 - 181 2,300 - 4,525 Tăng 11 % Xem vị trí Liên hệ
10932 Căn hộ chung cư Watermark Căn hộ chung cư 57 - 237 2,622 - 10,902 Giảm 11 % Xem vị trí Liên hệ
10929 Căn hộ chung cư Star Tower Căn hộ chung cư 98 - 158 3,058 - 4,930 Xem vị trí Liên hệ
10920 Căn hộ chung cư SkyView Phương Thành Căn hộ chung cư 70 - 95 1,386 - 1,881 Xem vị trí Liên hệ
10847 Căn hộ chung cư Chung cư N05 Căn hộ chung cư 149 - 181 5,513 - 6,697 Xem vị trí Liên hệ