Tư vấn mua nhà

Quy định về quyền sở hữu nhà, sử dụng đất của người Việt định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được cho thuê lại văn phòng đã thuê?
Hỏi về thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng dự án
Lệ phí khi chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang nuôi cá?
Làm gì khi mua nhà có hình thức sử dụng đất chung?
Quy định việc tính thuế đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ
Thủ tục cho tặng, đổi quyền sử dụng đất giữa anh em ruột
Thủ tục xác định lại diện tích, ranh giới đất
Hỏi về bồi thường thu hồi đất khi giấy chứng nhận đã hết hạn
Quy định xử phạt xây dựng sai phép nhà ở nông thôn?
Tặng cho nhà đất không sang tên bị phạt thế nào?
Thi công công trình dân dụng, có yêu cầu về năng lực kiến trúc sư?
Quy định về hỗ trợ nhà ở, đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không
Người nước ngoài có được nhận chuyền nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam
Phân chia tài sản chung khi ly hôn
Quy định việc phân chia tài sản thừa kế khi không có di chúc
Quy định về lối đi riêng khi tách thửa đất
Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho đất bị mất giấy tờ
Đất đang tranh chấp với hàng xóm, có được chuyển đổi mục đích sử dụng?
Hỏi về quy định bồi thường khi bị thu hồi đất