Tư vấn mua nhà

Làm gì khi chủ đất cũ không giao lại bìa đỏ khi bán đất
Hỏi về thời hạn sử dụng và giải quyết tranh chấp đất có bìa xanh
Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất là di sản thừa kế
Chuyển quyền sử dụng đất khi mua bằng giấy viết tay
Quy định mật độ xây dựng thuần cho nhà ở riêng lẻ
Thủ tục chuyển quyền sở dụng nhà đất từ mẹ sang con
Quy định miễn giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ
Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở
Khởi kiện ra tòa khi bị hàng xóm lấn chiếm đất đai
Những trường hợp nào được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Bố mẹ cho, tặng đất nhưng chưa có sổ đỏ có được miễm thuế?
Thắc mắc về cấp sổ đỏ cho đất mua bán qua giấy tay
Điều kiện, quy trình tách thửa ở Long An
Quy định sở hữu nhà đất của người Việt định cư ở nước ngoài
Các trường hợp đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất
Khi đã nhận được sổ đỏ, có được miễn, giảm tiền sử dụng đất?
Các trường hợp được yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đất khai hoang khi bị thu hồi có được bồi thường?
Thủ tục thêm tên người khác vào sổ hồng khi đang thế chấp ngân hàng
Ở nước ngoài, có được ủy quyền cho người thân quản lý nhà tại Việt Nam?