Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long

Phone:
0221 3970408 - 3970109
Fax:
0221 3970418
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thành Vinh

Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thành Vinh

Phone:
Đang cập nhật
Fax:
Đang cập nhật
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành

Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành

Phone:
0239 3582666
Fax:
0239 3582999
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Tập đoàn Tiến Lộc (TienLoc group)

Tập đoàn Tiến Lộc (TienLoc group)

Phone:
(84 28) 3.853.9011 - 3.853.9012 - 3.853.9013
Fax:
(84 28) 3.853.9015
Email:
info@tienlocgroup.com
Website:
www.tienlocgroup.com
Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh

Công ty Cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh

Phone:
Đang cập nhật
Fax:
Đang cập nhật
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty TNHH Laguna (Việt Nam)

Công ty TNHH Laguna (Việt Nam)

Phone:
0234 3695 800
Fax:
Đang cập nhật
Email:
laguna@lagunalangco.com
Website:
www.lagunalangco.com
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Bắc Kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đô thị Bắc Kỳ

Phone:
024 3256 5103
Fax:
Đang cập nhật
Email:
Đang cập nhật
Website:
http://backycon.com
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Nhuận Land

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Nhuận Land

Phone:
Đang cập nhật
Fax:
Đang cập nhật
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư

Phone:
028 3719 8777
Fax:
Đang cập nhật
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Khang Gia Land

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Khang Gia Land

Phone:
028 3722 1606
Fax:
Đang cập nhật
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Sài Gòn 9

Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Sài Gòn 9

Phone:
(028) 3717 3924 - 09 0635 0638
Fax:
(028) 3717 7857
Email:
infosaigon9@gmail.com
Website:
www.saigon9.com.vn
Công ty TNHH Nam Phát Bình Định

Công ty TNHH Nam Phát Bình Định

Phone:
0256 2211439 - 0987798
Fax:
0256 3836224 - 0563836
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc

Phone:
(028) 35210351, 35210352
Fax:
(028) 35210350, 35210260
Email:
info@tienlocgroup.com
Website:
www.Tienlocco.com
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn

Phone:
Đang cập nhật
Fax:
Đang cập nhật
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Sài Gòn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Sài Gòn

Phone:
028 8833 1881
Fax:
Đang cập nhật
Email:
info@dongtiensaigon.com.vn
Website:
http://www.dongtiensaigon.com.vn
Công ty Cổ phần Châu Á Thái Bình Dương Apec

Công ty Cổ phần Châu Á Thái Bình Dương Apec

Phone:
84-24 3577 1983
Fax:
84-24 3577 1985
Email:
contact@apec.com.vn
Website:
https://apeci.com.vn/
Công ty Cổ phần TSG Việt Nam (TSG Việt Nam Holdings)

Công ty Cổ phần TSG Việt Nam (TSG Việt Nam Holdings)

Phone:
024.8587.2999
Fax:
Đang cập nhật
Email:
info@tsgvietnam.com.vn
Website:
http://tsgvietnam.com.vn/
Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Bất động sản Nam Khang

Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Bất động sản Nam Khang

Phone:
(028) 3728.2345
Fax:
(028) 3728.2345
Email:
namkhang.info@gmail.com
Website:
www.namkhang.com.vn
Công Ty TNHH Đầu tư BMT Fico

Công Ty TNHH Đầu tư BMT Fico

Phone:
(0256) 3846 099
Fax:
(0256) 3646 788
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Palado Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Palado Việt Nam

Phone:
024 1383 9244
Fax:
024 1383 9244
Email:
Đang cập nhật
Website:
Đang cập nhật