BẢNG GIÁ TRUYỀN THÔNG TRÊN ALOMUABANNHADAT 2022
(Áp dụng từ ngày 01/01/2022)

Bảng giá truyền thông

STT LOẠI BÀI SL CHỮ
(MB)
SL ẢNH ALBUM 10 ẢNH VIDEO HÌNH THỨC ĐVT GIÁ
(chưa VAT)
Đăng fanspage
1 Bài PR 1,200 4 1 1 - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 6h.
- Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 3h.
- Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 3h.
bài 6,000,000 Có - 1 Fanpage
2 Tin sự kiện 8,000 2 - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 3h.
- Hiễn thị theo lịch sự kiện.
bài 4,000,000 Có - 1 Fanpage
3 Giới thiệu dự án 1,200 4 1 1 - Dự án nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh) trong vòng 4h.
- Dự án nổi bật trang chuyên mục tương ứng 12h.
- Alomuabannhadat thẩm định thông tin và biên tập lại đúng theo quy trình của dự án.
- Được hiển thị trên trang chuyên mục dự án.
- Nổi bật trang chủ 01 tuần (có gắn hotline)
bài 8,000,000 Có - 1 Fanpage
4 Hiễn thị "Dự án nổi bật" trên trang chủ - Từ bài viết giới thiệu dự án
- Được hiển thị trên trang chủ 01 tuần
- Gắn hotline
tuần 4,000,000 Có - 1 Fanpage
5 Video nổi bật < 25MB 1 Video DN Cung cấp và Alomuabannhadat thẩm định thông tin và biên tập lại. Được hiển thị trên trang chủ Alomuabannhadat tối đa 08 tiếng. video 5,000,000 Có - 1 Fanpage
6 Giới thiệu thông tin DN 1,200 3 1 1 Alomuabannhadat thẩm định thông tin và biên tập lại đúng theo quy trình: Được hiển thị trên trang chuyên mục DN đầu tư hoặc DN môi giới. Được bổ sung và cập nhật thông tin năm 10,000,000

Ghi chú:

- Alomuabannhadat chỉ biên tập lại câu đúng ngữ pháp và tiêu chuẩn cơ bản của báo chí tối đa 02 lần (miễn phí).
- Biên tập lại toàn bài chi phí cộng thêm 2,000,000đ/bài (chưa VAT)
- Viết bài hoàn toàn dựa váo ý chính của DN chi phí thêm: 5,000,000đ/bài (chưa VAT);