Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11937 Căn hộ chung cư Five Star West Lake Căn hộ chung cư 126 - 600 Xem vị trí Liên hệ
11791 Căn hộ chung cư 6th Element Căn hộ chung cư 59.8 - 107.9 2,153 - 3,884 Xem vị trí Liên hệ
11715 Căn hộ chung cư Udic Westlake Căn hộ chung cư 63 - 97 2,079 - 3,201 Xem vị trí Liên hệ
11323 Căn hộ chung cư Tây Hồ Riverview Căn hộ chung cư 55.43 - 99.57 1,330 - 2,390 Xem vị trí Liên hệ
11258 Căn hộ chung cư EcoLife Tây Hồ Căn hộ chung cư 86 - 128 2,193 - 3,264 Xem vị trí Liên hệ
10980 Căn hộ chung cư Tay Ho Residence Căn hộ chung cư 56 - 107 1,389 - 2,654 Xem vị trí Liên hệ