Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12247 Căn hộ chung cư HPC Landmark 105 Căn hộ chung cư 76.94 - 155.22 Xem vị trí Liên hệ
12180 Căn hộ chung cư Anland Lakeview Căn hộ chung cư 57.69 - 99.69 Xem vị trí Liên hệ
12144 Căn hộ chung cư Tháp Doanh nhân Căn hộ chung cư 75 - 200 Xem vị trí Liên hệ
11925 Căn hộ chung cư The Terra An Hưng Căn hộ chung cư 55.3 - 140.8 Xem vị trí Liên hệ
11671 Căn hộ chung cư Anland Premium Căn hộ chung cư 53 - 85 1,325 - 2,125 Xem vị trí Liên hệ
11524 Căn hộ chung cư Xuân Mai Complex Căn hộ chung cư 48 - 80 816 - 1,360 Xem vị trí Liên hệ
11518 Căn hộ chung cư Mipec City View Căn hộ chung cư 50.9 - 68.9 790 - 1,069 Xem vị trí Liên hệ
11432 Căn hộ chung cư Samsora Premier 105 Căn hộ chung cư 59 - 91 1,115 - 1,720 Xem vị trí Liên hệ
11341 Căn hộ chung cư Booyoung Vina Căn hộ chung cư 73 - 107 2,300 - 3,371 Xem vị trí Liên hệ
11340 Căn hộ chung cư Anland Complex Căn hộ chung cư 54 - 91 1,400 - 2,359 Xem vị trí Liên hệ
11305 Căn hộ chung cư Goldsilk Complex Căn hộ chung cư 60 - 120 1,380 - 2,760 Xem vị trí Liên hệ
11107 Căn hộ chung cư Hanoi Landmark 51 Căn hộ chung cư 76 - 116 1,710 - 2,610 Xem vị trí Liên hệ
11030 Căn hộ chung cư Ellipse Tower Căn hộ chung cư 63 - 148 1,134 - 2,664 Xem vị trí Liên hệ
11022 Căn hộ chung cư Chung cư 89 Phùng Hưng Căn hộ chung cư 68 - 91 1,095 - 1,465 Xem vị trí Liên hệ
10970 Căn hộ chung cư The Sun Garden Căn hộ chung cư 67 - 114 951 - 1,619 Xem vị trí Liên hệ
10906 Căn hộ chung cư Xuân Mai Tower Căn hộ chung cư 120 - 130 2,112 - 2,288 Giảm 2 % Xem vị trí Liên hệ
10822 Căn hộ chung cư Nam Xa La Căn hộ chung cư 75 - 128 1,163 - 1,984 Xem vị trí Liên hệ
10769 Căn hộ chung cư Hanoi Time Towers Căn hộ chung cư 84 - 116 1,764 - 2,436 Xem vị trí Liên hệ
10761 Căn hộ chung cư The Van Phu – Victoria Căn hộ chung cư 93 - 456 1,395 - 6,840 Tăng 3 % Xem vị trí Liên hệ
10752 Căn hộ chung cư Hà Đông Complex Tower Căn hộ chung cư 149 - 149 2,980 - 2,980 Xem vị trí Liên hệ