Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12057 Căn hộ chung cư Căn hộ Làng Đại Học Căn hộ chung cư 45 - 90 Xem vị trí Liên hệ
11948 Căn hộ chung cư Bcons Garden Căn hộ chung cư 43 - 70 Xem vị trí Liên hệ
11898 Căn hộ chung cư Charm City Căn hộ chung cư 45 - 95 1,035 - 2,185 Xem vị trí Liên hệ
11836 Căn hộ chung cư Opal Boulevard Căn hộ chung cư 50 - 95 1,450 - 2,755 Tăng 20 % Xem vị trí Liên hệ
11828 Căn hộ chung cư The EastGate Căn hộ chung cư 32.5 - 69.7 780 - 1,673 Xem vị trí Liên hệ
11795 Căn hộ chung cư Bcons Miền Đông Căn hộ chung cư 34 - 72.5 800 - 1,706 Xem vị trí Liên hệ
11712 Căn hộ chung cư Tecco Tower Căn hộ chung cư 54.37 - 66.69 848 - 1,040 Xem vị trí Liên hệ
11684 Căn hộ chung cư Bcons Suối Tiên Căn hộ chung cư 35.02 - 57.8 665 - 1,098 Xem vị trí Liên hệ
11508 Căn hộ chung cư STown Phúc An Căn hộ chung cư 49.25 - 0 685 - 0 Xem vị trí Liên hệ
11435 Căn hộ chung cư Samsora Riverside Căn hộ chung cư 37 - 55 600 - 892 Xem vị trí Liên hệ
11206 Căn hộ chung cư Him Lam Phú Đông Căn hộ chung cư 45 - 89 761 - 1,504 Xem vị trí Liên hệ