Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11944 Căn hộ chung cư Sài Gòn Broadway Căn hộ chung cư 42 - 92 Xem vị trí Liên hệ
11857 Căn hộ chung cư Paris Hoàng Kim Căn hộ chung cư 58 - 160 3,596 - 9,920 Xem vị trí Liên hệ
11844 Căn hộ chung cư La Astoria 2 Căn hộ chung cư 55 - 82 935 - 1,394 Xem vị trí Liên hệ
11803 Căn hộ chung cư Hậu Giang Pearl Căn hộ chung cư 45 - 78 1,620 - 2,808 Xem vị trí Liên hệ
11755 Căn hộ chung cư The Palace Residence Căn hộ chung cư 45 - 113 2,404 - 6,037 Xem vị trí Liên hệ
11748 Căn hộ chung cư CitiAlto Căn hộ chung cư 52 - 57 1,500 - 1,644 Xem vị trí Liên hệ
11716 Căn hộ chung cư Rome Diamond Lotus Căn hộ chung cư 51 - 107 3,009 - 6,313 Xem vị trí Liên hệ
11691 Căn hộ chung cư Diamond Riverside Căn hộ chung cư 49 - 201 1,950 - 8,000 Xem vị trí Liên hệ
11674 Căn hộ chung cư An Phú Complex Căn hộ chung cư 0 - 0 Xem vị trí Liên hệ
11672 Căn hộ chung cư Canary – Diamond Island Căn hộ chung cư 46 - 136 2,530 - 7,480 Xem vị trí Liên hệ
11656 Căn hộ chung cư Water Bay Căn hộ chung cư 47 - 110 1,645 - 3,850 Xem vị trí Liên hệ
11653 Căn hộ chung cư Palm Garden Căn hộ chung cư 130 - 46 4,290 - 1,518 Xem vị trí Liên hệ
11652 Căn hộ chung cư Thủ Thiêm River Park Căn hộ chung cư 55 - 300 4,466 - 24,360 Xem vị trí Liên hệ
11651 Căn hộ chung cư Saigon Sports City Căn hộ chung cư 54.5 - 102 2,453 - 4,590 Xem vị trí Liên hệ
11649 Căn hộ chung cư Raemian City Căn hộ chung cư 49 - 135 1,715 - 4,725 Xem vị trí Liên hệ
11644 Căn hộ chung cư Tilia Residences Căn hộ chung cư 62 - 155 4,500 - 11,250 Xem vị trí Liên hệ
11642 Căn hộ chung cư The Galleria Residences Căn hộ chung cư 51 - 124 4,488 - 10,912 Xem vị trí Liên hệ
11552 Căn hộ chung cư HQC Bình Trưng Đông Căn hộ chung cư 47.54 - 117.32 856 - 2,112 Xem vị trí Liên hệ
11488 Căn hộ chung cư Sunshine Sky Garden Căn hộ chung cư 66 - 134 4,000 - 8,121 Xem vị trí Liên hệ
11464 Căn hộ chung cư Bình An Pearl Căn hộ chung cư 55 - 147 2,090 - 5,586 Xem vị trí Liên hệ