Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11680 Căn hộ chung cư Harina View Căn hộ chung cư 48.24 - 72 1,206 - 1,800 Xem vị trí Liên hệ
11661 Căn hộ chung cư An Dân Residence Căn hộ chung cư 55.5 - 66.6 805 - 966 Xem vị trí Liên hệ
11615 Căn hộ chung cư Flora Novia Căn hộ chung cư 56 - 99 1,344 - 2,376 Xem vị trí Liên hệ
11555 Căn hộ chung cư TDH - River View Căn hộ chung cư 47.3 - 60.7 927 - 1,190 Xem vị trí Liên hệ
11541 Căn hộ chung cư Việt Nam House Tower Căn hộ chung cư 20 - 25 390 - 488 Xem vị trí Liên hệ
11527 Căn hộ chung cư Khu nhà ở Sài Gòn Hoàng Anh Căn hộ chung cư 23 - 0 275 - 0 Xem vị trí Liên hệ
11471 Căn hộ chung cư The Navita Căn hộ chung cư 60 - 110 960 - 1,760 Xem vị trí Liên hệ
11459 Căn hộ chung cư Fresca Riverside Căn hộ chung cư 53.7 - 69.5 1,047 - 1,355 Xem vị trí Liên hệ
11406 Căn hộ chung cư Chương Dương Home Căn hộ chung cư 51 - 65 969 - 1,235 Xem vị trí Liên hệ
11396 Căn hộ chung cư STown Thủ Đức Căn hộ chung cư 60 - 80 1,014 - 1,352 Xem vị trí Liên hệ
11369 Căn hộ chung cư Opal Skyview Căn hộ chung cư 70.1 - 91.4 1,702 - 2,220 Xem vị trí Liên hệ
11366 Căn hộ chung cư Saigon Avenue Căn hộ chung cư 47 - 77 969 - 1,588 Xem vị trí Liên hệ
11354 Căn hộ chung cư Lavita Charm Căn hộ chung cư 49.3 - 90.68 1,300 - 2,391 Xem vị trí Liên hệ
11183 Căn hộ chung cư Saigon Metro Park Căn hộ chung cư 47 - 71 644 - 973 Xem vị trí Liên hệ
11120 Căn hộ chung cư Lavita Garden Căn hộ chung cư 50 - 71 1,191 - 1,691 Xem vị trí Liên hệ
11102 Căn hộ chung cư Đạt Gia Residence Căn hộ chung cư 50 - 76 709 - 1,078 Xem vị trí Liên hệ
11027 Căn hộ chung cư Emerald Apartment Căn hộ chung cư 77 - 87 1,009 - 1,140 Xem vị trí Liên hệ
10994 Căn hộ chung cư Lan Phương Plaza Căn hộ chung cư 84 - 114 1,193 - 1,619 Xem vị trí Liên hệ
10966 Căn hộ chung cư SunView Town Căn hộ chung cư 46 - 101 681 - 1,495 Tăng 26 % Xem vị trí Liên hệ
10663 Căn hộ chung cư Căn hộ Phát Tài Căn hộ chung cư 59 - 110 649 - 1,210 Xem vị trí Liên hệ