Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12071 Căn hộ chung cư MD Home Building Căn hộ chung cư 33 - 56 Xem vị trí Liên hệ
12025 Căn hộ chung cư Victoria Queen Căn hộ chung cư 43.91 - 118.18 Xem vị trí Liên hệ
11782 Căn hộ chung cư Victoria Garden Căn hộ chung cư 37 - 97 925 - 2,425 Xem vị trí Liên hệ
11770 Căn hộ chung cư Moonlight Park View Căn hộ chung cư 51.14 - 119.83 1,750 - 4,101 Xem vị trí Liên hệ
11735 Căn hộ chung cư Hoa Lâm Căn hộ chung cư 51 - 96 1,275 - 2,400 Xem vị trí Liên hệ
11568 Căn hộ chung cư Akari City Căn hộ chung cư 48 - 106 1,222 - 2,698 Xem vị trí Liên hệ
11515 Căn hộ chung cư Sonata Residence Bình Tân Căn hộ chung cư 50 - 140 950 - 2,660 Xem vị trí Liên hệ
11461 Căn hộ chung cư Adi Lucky Home Căn hộ chung cư 50 - 72 725 - 1,044 Xem vị trí Liên hệ
11381 Căn hộ chung cư Saigonhomes Căn hộ chung cư 45 - 79 880 - 1,545 Xem vị trí Liên hệ
11370 Căn hộ chung cư Imperial Place Căn hộ chung cư 48 - 74 816 - 1,258 Xem vị trí Liên hệ
11280 Căn hộ chung cư Moonlight Boulevard Căn hộ chung cư 51 - 96 1,091 - 2,054 Xem vị trí Liên hệ
11272 Căn hộ chung cư Green Town Bình Tân Căn hộ chung cư 49 - 91 713 - 1,324 Xem vị trí Liên hệ
11235 Căn hộ chung cư Tecco Town Bình Tân Căn hộ chung cư 48 - 100 750 - 1,563 Xem vị trí Liên hệ
11113 Căn hộ chung cư Lê Thành Tân Tạo Căn hộ chung cư 34 - 38 360 - 402 Xem vị trí Liên hệ
11049 Căn hộ chung cư Angia Star Căn hộ chung cư 50 - 68 600 - 816 Xem vị trí Liên hệ
10962 Căn hộ chung cư EHome 3 Tây Sài Gòn Căn hộ chung cư 50 - 60 700 - 840 Xem vị trí Liên hệ
10883 Căn hộ chung cư Lê Thành Twin Towers Căn hộ chung cư 65 - 78 904 - 1,084 Xem vị trí Liên hệ
10802 Căn hộ chung cư Tân Mai Apartment Căn hộ chung cư 47 - 67 658 - 938 Xem vị trí Liên hệ
10747 Căn hộ chung cư Sunshine Apartment (Chung cư Nhựt Quang) Căn hộ chung cư 52 - 148 712 - 2,028 Xem vị trí Liên hệ
10708 Căn hộ chung cư Long Phụng Residence Căn hộ chung cư 75 - 105 1,350 - 1,890 Xem vị trí Liên hệ