Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11881 Khu dân cư The Spring Town Khu dân cư 80 - 380 880 - 4,180 Xem vị trí Liên hệ