Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12055 Khu dân cư Mỹ Hưng Skyline Khu dân cư 80 - 110 Xem vị trí Liên hệ
12017 Khu dân cư River Central Park Khu dân cư 80 - 200 Xem vị trí Liên hệ
11759 Khu dân cư Tấn Phát Khu dân cư 80 - 100 880 - 1,100 Xem vị trí Liên hệ
11698 Khu dân cư Đất nền T&T Millennia City Khu dân cư 90 - 200 270 - 600 Xem vị trí Liên hệ
11636 Khu dân cư Luxury Central Khu dân cư 80 - 160 7,200 - 14,400 Xem vị trí Liên hệ
11384 Khu dân cư T&T Long Hậu Khu dân cư 90 - 200 540 - 1,200 Xem vị trí Liên hệ
10737 Khu dân cư Five Star Khu dân cư 100 - 5000 600 - 30,000 Xem vị trí Liên hệ
10172 Khu dân cư KDC Long Hậu 1,2,3 Khu dân cư 95 - 200 371 - 780 Tăng 21 % Xem vị trí Liên hệ