Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11987 Khu dân cư Bà Rịa Garden Khu dân cư 105 - 129 Xem vị trí Liên hệ
11936 Khu dân cư Boulevard City II Khu dân cư 100 - 115 Xem vị trí Liên hệ
11772 Khu dân cư Baria City Gate Khu dân cư 100 - 150 800 - 1,200 Xem vị trí Liên hệ
11703 Khu dân cư Khu dân cư Lê Trọng Tấn Khu dân cư 148.1 - 209 1,007 - 1,421 Xem vị trí Liên hệ
11600 Khu dân cư Đất nền Thanh Sơn Residence Khu dân cư 108 - 252 810 - 1,890 Xem vị trí Liên hệ
11560 Khu dân cư Barya Citi Khu dân cư 90 - 300 2,900 - 9,667 Xem vị trí Liên hệ
11509 Khu dân cư Đất nền Eco Dragon Khu dân cư 90 - 280 405 - 1,260 Xem vị trí Liên hệ