Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12011 Khu dân cư Long Hải New City Khu dân cư 90 - 120 Xem vị trí Liên hệ
11930 Khu dân cư Long Hải Golden Sea Khu dân cư 90 - 230 Xem vị trí Liên hệ
11880 Khu dân cư Golden City 3 Khu dân cư 75 - 234 881 - 2,750 Xem vị trí Liên hệ
11810 Khu dân cư Galaxy Long Hải Village Khu dân cư 60 - 200 480 - 1,600 Xem vị trí Liên hệ
11719 Khu dân cư Moon Lake Khu dân cư 100 - 150 650 - 975 Xem vị trí Liên hệ
11686 Khu dân cư Golden City Khu dân cư 100 - 169.1 690 - 1,167 Xem vị trí Liên hệ
11129 Khu dân cư Marine City Khu dân cư 90 - 250 540 - 1,500 Xem vị trí Liên hệ