Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12107 Khu dân cư Tân Tạo Central Park Khu dân cư 50 - 200 Xem vị trí Liên hệ
12104 Khu dân cư Tân Kiên Residence Khu dân cư 80 - 166 Xem vị trí Liên hệ
12080 Khu dân cư Khu dân cư Gia Phú Khu dân cư 80 - 259 Xem vị trí Liên hệ
11883 Khu dân cư An Lạc Riverside Khu dân cư 90 - 220 2,880 - 7,040 Xem vị trí Liên hệ
11817 Khu dân cư Bình Lợi Center Khu dân cư 75 - 140 1,238 - 2,310 Xem vị trí Liên hệ
11802 Khu dân cư Khu đô thị An Hạ Lotus Khu dân cư 75 - 400 528 - 2,816 Xem vị trí Liên hệ
11513 Khu dân cư Viloca Garden Khu dân cư 85 - 173 1,445 - 2,941 Xem vị trí Liên hệ
11036 Khu dân cư Việt Phú Garden Khu dân cư 90 - 160 990 - 1,760 Xem vị trí Liên hệ
10831 Khu dân cư Green Life - Nam Sài Gòn Khu dân cư 85 - 459 1,501 - 8,106 Xem vị trí Liên hệ
10465 Khu dân cư Happy City Khu dân cư 76 - 180 1,041 - 2,466 Giảm 2 % Xem vị trí Liên hệ