Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11765 Khu dân cư South Riverside Khu dân cư 80 - 200 1,760 - 4,400 Xem vị trí Liên hệ
11742 Khu dân cư Nhà phố Pax Residence Khu dân cư 70 - 120 1,750 - 3,000 Xem vị trí Liên hệ
11142 Khu dân cư The Star Village Khu dân cư 77 - 320 1,386 - 5,760 Xem vị trí Liên hệ
10855 Khu dân cư Khu dân cư Nhơn Đức Khu dân cư 140 - 1485 1,120 - 11,880 Xem vị trí Liên hệ
10617 Khu dân cư Căn hộ Sài Gòn Mới Khu dân cư 51.27 - 93.09 615 - 1,117 Xem vị trí Liên hệ