Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11218 Biệt thự Lavila Biệt thự 207 - 239 4,802 - 5,545 Xem vị trí Liên hệ
11116 Biệt thự Nine South Estates Biệt thự 221 - 400 4,995 - 9,040 Xem vị trí Liên hệ
10471 Biệt thự The Head Quarters Biệt thự 245 - 700 10,609 - 30,310 Xem vị trí Liên hệ