Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11929 Đất chia lô Seaway Long Hải Đất chia lô 90 - 120 Xem vị trí Liên hệ
11761 Đất chia lô Bà Rịa Gold City Đất chia lô 100 - 200 690 - 1,380 Xem vị trí Liên hệ
11681 Đất chia lô Long Điền Center Đất chia lô 90 - 200 531 - 1,180 Xem vị trí Liên hệ
11602 Đất chia lô Đất nền The Sunny Đất chia lô 100 - 600 800 - 4,800 Xem vị trí Liên hệ