Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11758 Đất chia lô Đất Nam Luxury Đất chia lô 80 - 156 800 - 1,560 Xem vị trí Liên hệ
11530 Đất chia lô Đất nền Nam Phong Dragon Đất chia lô 100 - 170 350 - 595 Xem vị trí Liên hệ
11491 Đất chia lô Ngọc Đông Dương 2 Đất chia lô 80 - 125 960 - 1,500 Xem vị trí Liên hệ
11405 Đất chia lô KDC Đại Phú Đất chia lô 80 - 100 1,112 - 1,390 Xem vị trí Liên hệ