Him Lam Land

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 152/1A D1, Phường 25, Bình Thạnh, TPHCM, Phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Mobile: 0903189091

Email: luc.nguyen@himlamland.com

Website: http://canhohimlamphuan.com.vn/


Map

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin giới thiệu của Him Lam Land đang được cập nhật

Tài sản của Him Lam Land (18)