LỘC NINH SINGASHINE

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Mobile: 01692682796

Email: songxanh1812@gmail.com

Website: https://www.facebook.com/chungcugiaretaichuongmyha


Map

Giới thiệu doanh nghiệp

LỘC ninh lÀ ĐƠn vỊ phÂn phỐI chÍNH thỨC dỰ ÁN LỘC Ninh Singashine, vỚI tỔ hỢP 2 tÒA chung cƯ 19 tẦNG vÀ 5 dÃY biỆT thỰ liỀN kỀ ngay mẶT ĐƯỜNG quỐC lỘ 6, thỊ trẤN ChÚC SƠn, ChƯƠng MỸ , sẼ mang ĐẾN cho bẠN mỘT cuỘC sỐNG tiỆN ÍCH vÀ ĐẲNG cẤP. DỰ ÁN ĐƯỢ...

Tài sản của LỘC NINH SINGASHINE (0)