Dự án Đất chia lô TP. Hồ Chí Minh

Trường Thạnh 1: Khu dân cư sinh thái