Dự án Đất chia lô TP. Hồ Chí Minh

Khu nhà liên kế Đất Việt: Không gian nhà Việt
Trường Thạnh 1: Khu dân cư sinh thái