Quy định về tách thửa đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Câu hỏi của bạn đọc Alomuabannhadat có nội dung:
Tôi có mua một mảnh đát 5 x 17m = 85m2 đất nông nghiệp sổ chung tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu. Xin hỏi, tôi muốn là thủ tục tách thửa thì có được không và cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

mocxuan2017@...

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An 

Về điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh:

Điều 3. Điều kiện để thực hiện việc tách thửa

1. Điều kiện chung: Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

2. Điều kiện thực hiện tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

b) Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Quyết định này.

c) Đối với thửa đất trong đô thị, phải có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt hoặc bản vẽ tổng mặt bằng trong nội dung thiết kế cơ sở của dự án (đối với dự án thuộc trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị) hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và đồng thời phải có Quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị được duyệt. Trường hợp không có các quy hoạch trên thì áp dụng quy hoạch sử dụng đất và quy định tại Điều 4 Quyết định này để giải quyết việc tách thửa.

d) Đối với thửa đất ngoài đô thị, áp dụng quy hoạch xây dựng nông thôn (được quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Xây dựng 2014), trường hợp không có quy hoạch xây dựng nông thôn thì áp dụng tổng mặt bằng của dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp không có các quy hoạch trên thì áp dụng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch nông thôn mới và quy định tại Điều 4 Quyết định này để giải quyết tách thửa.

đ) Quy định tách thửa có hình thành đường giao thông:

Thửa đất hình thành sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu hoặc phải xây dựng đường giao thông theo quy định tại khoản này (không bao gồm trường hợp tách thửa để hợp vào thửa đất liền kề đã tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và tách thửa đất đối với đất nông nghiệp). Cụ thể như sau:

Đối với khu vực đô thị: Đường giao thông xây dựng mới hình thành trong khu dân cư hiện hữu phải đảm bảo có bề rộng không nhỏ hơn 4m và ngoài khu dân cư hiện hữu có bề rộng không nhỏ hơn 7m (bao gồm lòng đường và vỉa hè). Riêng thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và các đô thị đã có quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đã phê duyệt thì thực hiện theo Quy chế này;

Đối với khu vực nông thôn: Đường giao thông xây dựng mới hình thành phải đảm bảo có bề rộng lòng đường không nhỏ hơn 4m;

Đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu, được tách thửa đất theo đường giao thông hiện hữu.

e) Khi giải quyết hồ sơ tách thửa đất, chủ sử dụng đất phải hoàn thành việc xây dựng đường giao thông; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước và đấu nối với đường giao thông hiện hữu.

Điều 4. Diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa

2. Đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu thửa đất mới và diện tích tối thiểu thửa đất còn lại sau khi tách thửa đất là 500m2 (riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa). Trường hợp thửa đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch đất ở được tách thửa theo loại đất ở với điều kiện người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo quy định trước khi tách thửa.

Như vậy, để thực hiện thủ tục tách thửa thì trước hết bạn cần đảm bảo các quy định về điều kiện tách thửa theo quyết định của UBND tỉnh. Diện tích tối thiểu thửa đất mới và diện tích tối thiểu còn lại sau khi tách thửa là 500m2. Do đó, đất của bạn không đủ điều kiện để tách thửa.

theo CafeLand

  • Facebook
  • Chia sẻ

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: info@alomuabannhadat.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Đọc thêm

Sắp có quy định giao đất với thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa tại TP.HCM
Thắc mắc về tách thửa đất thành nhiều lô để bán
1.523 thửa đất bị tách trái phép ở TP Pleiku: Khắc phục thế nào ?
Quy định về tách thửa đất nông nghiệp
TP.HCM sắp điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa
Bà Rịa – Vũng Tàu có quy định mới về diện tích đất tối thiểu để tách thửa
8 trường hợp không áp dụng diện tích đất tối thiểu được tách thửa
Nhiều thay đổi về quy định tách thửa đất ở Kiên Giang
Bà Rịa- Vũng Tàu: Sắp có quyết định mới về tách thửa đất để chặn phân lô bán nền
Đất đang có người sử dụng, có được giao cho người khác?