Tư vấn mua nhà

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phù hợp với quy hoạch?
Còn nợ tiền sử dụng đất, có chuyển nhượng được quyền sử dụng đất?
Đất trong quy hoạch có được chuyển nhượng cho người khác?
Thủ tục cấp giấy chứng nhận và miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công
Cấp sổ đỏ căn cứ hiện trạng sử dụng đất
Bồn hoa ở ban công có tính vào diện tích sàn xây dựng?
Cấp sổ đỏ và chuyển mục đích sử dụng đất ao
Xác định đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở?
Chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị thành đất thương mại
Thắc mắc về thời điểm xác định thu tiền sử dụng đất
Thu hồi đất khai hoang, có được đền bù?
Cách xác định diện tích nhà chung cư
Chuyển nhượng căn hộ chung cư khi chưa có sổ đỏ?
Hết thời hạn sử dụng đất có được gia hạn?
Đơn vị sự nghiệp công lập có được cho thuê đất?
Đất có chung quyền sử dụng, cấp sổ đỏ thế nào?
Làm gì khi bị lấn chiếm, tranh chấp đất đai?
500 triệu có mua được nhà 1,2 tỷ?
Cấp đổi sổ đỏ khi chênh lệch so với diện tích thực tế
Đất hành lang an toàn giao thông khi thu hồi có được bồi thường?