Tư vấn mua nhà

Phân chia di sản thừa kế, tài sản chung
Đất đang có người sử dụng, có được giao cho người khác?
Cho tặng nhà đất, có trả lại được không?
Hỏi về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây nhà trọ cho thuê
Quy định về tách thửa
Xin cấp sổ đỏ cho nhà đất được thừa kế
Điều kiện và hồ sơ tách tách thửa đất
Thuế phí phải nộp khi bán nhà đất
Quy định về bồi thường khi có đường dây điện đi qua
Thắc mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng và tách thửa đất
Có được xây dựng lán trại trên đất giao khoán?
Cách xác định hệ số K, tính định giá đất
Những trường hợp được cấp sổ đỏ khi sở hữu đất
Điều chỉnh giấy phép xây dựng khi đang thi công?
Thắc mắc về tài sản thừa kế khi không có di chúc
Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích
Đất 10% có được xây dựng nhà ở?
Quyền sở hữu nhà đối với Việt kiều
Điều kiện tách thửa ở Long An và thủ tục hoàn công
Quy định về việc đóng kinh phí bảo trì chung cư của chủ đầu tư